Pieejamas sociālās rehabilitācijas iespējas atkarības problēmu risināšanai

    Atkarīgs cilvēks savas atkarības dēļ atkārtoti nonāk mokošās dzīves situācijās, zaudē darbu, ģimeni, jebkādas atbalsta personas, bet, neskatoties uz to, turpina lietot psihoaktīvās vielas. Mūsu valsts iedzīvotājiem šādas atkarību saslimšanas vērojamas arvien biežāk un postošāk, tāpēc nepalikt vienaldzīgam ir ikviena pienākums.

   Aicinām izmantot iespēju pilngadīgām personām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvām vielām atkarīgu personu programmā slimnīcā Ģintermuiža”, kas ir vienīgā šāda veida programma atkarīgām personām Latvijā, palīdzot šīm personām apzināties savu slimību, veicināt savas dzīves intensīvu pārvērtēšanu, veidot kritisku attieksmi pret uzvedību laikā, kad tiek lietotas atkarību izraisošas vielas.

Programmas galvenais mērķis ir atkarīgu personu integrācija sabiedrībā, darbspēju un konkurētspējas darba tirgū atgūšana. Valsts nodrošina pilnvērtīgus apstākļus atkarīgas personas dzīvošanai uz vietas, kā arī speciālistu piesaisti atkarības problēmu risināšanai.

Detalizētāka informācija – slimnīcas „Ģintermuiža” interneta vietnē.