Pieejamas konsultācijas par platību maksājumu pieteikumu sagatavošanu

    Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā klātienes konsultācijas par platību maksājumu pieteikumu sagatavošanu. Konsultācijas var saņemt no pirmdienas līdz ceturtdienai Brīvības ielā 13, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, savukārt piektdienās (sākot ar 21. aprīli) tiks rīkota izbraukuma pieņemšana novada pagastu pārvaldēs:

21. aprīlī no plkst. 8.30 līdz 15.30 – Šēderes pagasta pārvaldē;

28. aprīlī no plkst. 8.30 līdz 15.30 – Bebrenes pagasta pārvaldē;

5. maijā no plkst. 8.30 līdz 15.30 – Dvietes pagasta pārvaldē;

12. maijā:

  • no plkst. 8.30 līdz 15.30 – Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē;
  • no plkst. 12.30 līdz 15.30 – Eglaines pagasta pārvaldē.

      Pieteikumu sagatavošanas maksa: saimniecībām līdz 10 ha – EUR 10,00, saimniecībām virs 10 ha – EUR 30,00 stundā.

      Klientam līdzi obligāti jābūt Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanas sistēmas (EPS) un e-pasta piekļuves informācijai!

 

Tālr. papildu informācijai: 26172670 (Viktors Potjomkins).