Pēterdiena Vecā Stendera muzejā

1    29. jūnijā Vecā Stendera muzejā tikai aizvadīta Pēterdiena. Pēcpusdienas pasākumu organizēja „Stendera novadnieki”. Pasākums iesākās ar Saulgriežu ugunskura iekuršanu, šogad – pēdējo reizi.

 Pēterdiena, kā rakstīts, ir Saulgriežu cikla noslēguma diena, tāpēc šajā dienā pēdējo reizi tiek dziedātas Līgo dziesmas. Ieklausoties latvju dainās par Pēterdienu, Jāņiem un Vasaras saulgriežiem, pasākuma apmeklētāji piedalījās „Dziesmu duelī”. Noskaidrojām, kādi ticējumi un norādījumi raksturīgi šajā dienā. Tā kā viens no ticējumiem saka, ka šajā dienā nevar daudz strādāt (vākt, grābt sienu, šķīt sīpollokus, u. c.), tad visi kopā pievērsāmies seno latviešu rotaļu iepazīšanai un devāmies arī aktīvā stafetē.

Pasākumu noslēdzām ar dzeltenā siera rituļa dalīšanu un kopīgu vakarēšanu. Lai gan apmeklētāju pulciņš bija neliels, tomēr mēs priecājamies par ikvienu, kas nāk talkā sava kultūras mantojuma saglabāšanā tepat – Stendera muzejā.  Aicinām arī turpmāk sekot līdzi informācijai un piedalīties!

Paldies Zitai Plonei un Kristapam Lisovskim, kuri brīvprātīgi palīdzēja sagatavot Stendera muzeja pagalmu šiem svētkiem! Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes un Daugavpils novadu nodaļai par ziedotajiem materiāliem biedrības darbībai.

 

Zanda Lisovska

(pārstāvot biedrību „Stendera novadnieki”)

 

 

IMG 01923