Paziņojums ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu klientiem

Informējam, ka 13.08.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „ORNAMENTS”. Ar šī gada 1. oktobri SIA „ORNAMENTS” klientiem maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 2,41 eiro. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 0,96 eiro, bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu – 1,45 eiro. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.