Paziņojums par uzņemšanu vieglatlētikas nodaļā

Ilukstes NSS logo

Ilūkstes novada Sporta skola 2015./2016.mācību gada uzņem zēnus un meitenes vieglatlētikas nodaļā.

       2001. – 2002.g.dz.

       2003. – 2004.g.dz.

       2005. – 2006.g.dz.

       2007. – 2008.g.dz.

Ilūkstes novada sporta skola, adrese, Stadiona iela 1, Ilūkste.

Tālruni:    22375124   Sergejs Petrakovs           – Ilūkste

                   26192959   Vladimirs Novikovs       – Ilūkste

                   29108428   Sandra Dilāne               – Ilūkste

                   29443509   Diāna Caune-Ostrovska – Bebrene

                   26202325   Ludmila Korotkova       – Eglaine

                   27128281   Edgars Gaidamovičs       – Subate

                 65462136  Sporta skola