Patriotisma mēnesis Ilūkstes 1. vidusskolā

Patriotisma mēnesis Ilūkstes 1. vidusskolā

1        Novembris Ilūkstes 1. vidusskolā tika aizvadīts patriotisma un Latvijas dzimšanas dienas svinību noskaņā un bija dažādiem notikumiem bagāts. Skolotāju Lonijas Pupiņas un Aijas Žuravskas vadībā skolēni ietērpa skolu svētku rotā. 11. novembrī skolēni atbalstīja Lāpu gājienu un Lāčplēša dienai veltīto pasākumu Ilūkstē.

   Lāčplēša dienai veltītas sacensības 9.-12. klašu jauniešiem skolā noorganizēja sporta skolotāji. Paldies Jānim Jarānam un Elitai Rutkupai! Skolas pašdarbnieki – gan dejotāji, gan dziedātāji – sarūpēja svinīgu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītu koncertu. Paldies sakām skolotājām Anitai Meikšānei, Dacei Paršai un Dainai Paukštei. Deju kolektīvs Ance” (6., 7. klases un 9., 10. klases) ar savām dejām bagātināja svētku koncertu Sventē. Paldies pasākuma organizatoriem par viesmīlīgo un silto uzņemšanu!

10. klases skolniece Estere Anspoka piedalījās literāro darbu konkursā Gunārs Astra. Sirdī ticot Latvijai”.

Patriotisma mēnesī skolā viesojās un ar 8.-12. klašu skolēniem tikās virsnieks,  bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris  Juris Dalbiņš, skolas absolventi – Nacionālo Bruņoto spēku orķestra galvenais diriģents, pulkvežleitnants Dainis Vuškāns un Zane Nikolajeva. 12. klašu skolēni tikās ar mūsu skolas absolventu Tomu Dilānu, kurš jauniešiem pastāstīja par studiju iespējām Latvijas Aizsardzības akadēmijā.

13. novembrī Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pārstāvji stāstīja par aizsardzības struktūru valstī un dalību NATO, kā arī aktualizēja jautājumus par kiberdrošību.

Ir vēl daudz labu ieceru gan skolēniem, gan skolotājiem, gaidot Latvijas simtgades svinības.

IMG 6940

IMG 6946

IMG 6950

IMG 6966

IMG 6983