Patiecība

Paldies        Izsaku patiesu PALDIES Nodibinājumam “Fonds ADRA/Latvija” un personīgi Alvilam Šaripovam par ciešo sadarbību ar Raudas internātpamatskolu.

       Paldies, par iespēju atjaunot un papildināt skolas materiālo bāzi. Bērni vienmēr ir ļoti priecīgi par jaunajām drēbītēm, apaviem un citām lietām. Augsti vērtēju Jūsu sapratni un atbalstu.

Direktors Andrejs Vēvers