Pateiksim „Paldies” krietniem cilvēkiem!

LSK logo     Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu Sociālajiem dienestiem rīko akciju „LABĀ ZVAIGZNE”, kas norisināsies no 24. oktobra līdz 21. novembrim.

Ikviens Daugavpils un Ilūkstes novada iedzīvotājs var pieteikt „Labās zvaigznes” nominācijai cilvēku vai organizāciju, kas ārpus saviem amata vai darba pienākumiem ir paveikuši kādu labu darbu, snieguši saviem līdzcilvēkiem palīdzīgu roku un pozitīvas emocijas.

 

Pateikt paldies aicinām šādās kategorijās:

„Sirds cilvēks – cerības nesējs” – cilvēks, kas ar savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus;

„Senioru labdaris” – cilvēks, kas dara labus darbus, palīdzot pensionāriem;

Atbalsts bērniem” – cilvēks, kas rūpējas par bērniem;

Palīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” – cilvēks, kas palīdz invalīdiem un dara viņu dzīvi vieglāku;

Mājas labais gariņš” – pagalma dvēselīte;

Zelta mecenāts” – cilvēks, kas sniedz materiālu atbalstu līdzcilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams;

Labākais kaimiņš” – cilvēks, kas rūpējas par saviem kaimiņiem;

Vides pilnveidotājs” – cilvēks, kas ir radījis vidi vai pakalpojumu līdzcilvēku dzīves uzlabošanai;

„Cilvēks – atbalsts” – cilvēks, uz kuru var paļauties grūtā brīdī;

„Atbalstošākā nevalstiskā organizācija”.

 

Svinīgā apbalvošana notiks šī gada 2. decembrī.

 

PIETEIKUMA ANKETA kopā ar pievienotajiem informatīvajiem materiāliem jāiesniedz elektroniski, rakstot uz e-pastu: lsk.daugavpils.ilukste@redcross.lv vai personīgi LSK Daugavpils – Ilūkstes komitejā vai novadu Sociālajos dienestos līdz 20. novembrim.

Papildu informācija – Daugavpils un Ilūkstes novadu Sociālajos dienestos un LSK Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejā Kastaņu ielā 38, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Neskaidrību gadījumā zvanīt uz tālr.: 29286360.