Vadība

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna domeEtailukste.lv

65447851 65462501

Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievaneEtainbox.lv 65447851 29117400
Izpilddirektora p. i.
Reinis Līcis
reinis.licisEtailukste.lv 65462568