Komitejas

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:

Komiteju kopsēžu  grafiks 2020.gadā

23. janvārī plkst. 14.30

24. februārī plkst. 14.30

23. martā plkst. 14.30

27. aprīlī plkst. 14.30

25. maijā plkst. 14.30

29. jūnijā  plkst. 14.30

27. jūlijā  plkst.14.30

24. augustā  plkst.14.30

28. septembrī plkst. 14.30

26. oktobrī plkst. 14.30

30. novembrī plkst. 14.30

28. decembrī  plkst. 14.00