Komitejas

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:

Komiteju kopsēžu  grafiks 2018.gadā

29.janvārī plkst.14.00

26.februārī plkst.14.00

26.martā plkst.14.00

23.aprīlī plkst.14.00

28.maijā plkst.14.00

26.jūnijā  plkst.14.00

23.jūlijā  plkst.14.00

27.augustā  plkst.14.00

24.septembrī plkst.14.00

22.oktobrī plkst.14.00

26.novembrī plkst.14.00

17.decembrī  plkst.14.00