Projekti

Nr. 2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA /VIAA/003 par ERAF projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” īstenošanu.

foto galerija

foto galerija