VPVKAC

Paplašinot 2010. gadā izveidotā Pašvaldības pakalpojumu centra darbību, 2015. gada 1. septembrī Ilūkstes novada pašvaldība uzsākusi Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidi.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar 7 valsts iestādēm par sadarbību atsevišķu valsts pakalpojumu sniegšanā, un pašlaik Ilūkstes novada VPVKAC ir pieejami gan līdzšinējie pakalpojumi, gan citi noteikti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi.

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par noteiktiem Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD) un Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumiem un e-pakalpojumu lietošanu, praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju. Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri pašlaik ir pieejami 66 pašvaldībās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ilūkstes novada VPVKAC adrese: Brīvības iela 7 (pašvaldības ēkas 1. stāvs), Ilūkste, Ilūkstes novads

Darba laiks

Pirmdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 17.30

Trešdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdiena:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Vadītāja

Rita Butkeviča

rita.butkevica@ilukste.lv

ilukste@pakalpojumucentri.lv

65447850 29151600

Pakalpojumu centra speciāliste

Vineta Zemlicka-Ruhmane

dome@ilukste.lv

ilukste@pakalpojumucentri.lv

65447850

Kas vajadzīgs, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru?

  • pase vai personas apliecība (eID);
  • ja plāno izmantot epakalpojumuspersonas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts;
  • atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetbankas pieejas kodi.

Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti. Tāpēc iesakām vispirms iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu, kas atrodams sadaļā Pakalpojumi”, uzklikšķinot uz saites, kas iekļauta pakalpojuma nosaukumā.