Subates pilsētas Prodes pagasta pārvalde

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

Pārvaldes reglamentu skatīt šeit

 

juridiskā adrese

Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads, LV 5471

tālrunis

65462275

fakss

65462275

e-pasts

parvaldeEtasubate.lv

       

Darba laiks:

Pirmdienās

8.00 – 16.30

Otrdienās

8.00 – 17.30 

Trešdienās

8.00 – 16.30 

Ceturtdienās

8.00 – 16.30 

Piektdienās

8.00 – 15.30

 (pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30)

    

Pārvaldes vadītāja: Sofija Glūmāne,

65462275, 26591575

Sociālā darbiniece: Ņina Roščenkova

25621151

     

Kasiere

Ilga Ģīle,

65463138

otrdiena

8.00 – 13.00

trešdiena

8.00 – 13.00

ceturtdiena

8.00 – 13.00

piektdiena

8.00 – 13.00

     

Bāriņtiesas locekle

Lilita Apele,

65463236

pirmdiena

Eglainē

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

otrdiena

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

trešdiena

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

     

Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste

Sarmīte Žilinska,

65462275

pirmdiena

8.00 – 14.30

ceturtdiena

8.00 – 12.00

 

Subate darbojas šādas pašvaldības budžeta iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības :