SIA “Ornaments”

 

Reģistrācijas Nr.: 41503003743

Adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65462157, 29383339

E-pasts: ornaments@ilukste.lv

 

Darba laiks

Pirmdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Trešdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdiena:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

 

Pakalpojumi

  • Namu pārvaldīšana, apsaimniekošana un remonts (Ilūkste, Eglaine, Šēdere un Pašuliene);
  • Ūdensapgāde un kanalizācija;
  • Santehniskie darbi;
  • Siltumapgāde;
  • Pasažieru pārvadājumi;
  • Tehnikas iznomāšana;
  • Telpu iznomāšana.

Kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Vadītājs

(valdes loceklis)

Jurijs Altāns

altans@inbox.lv

65462157

29383339

Sekretāre-lietvede

Elita Kaļiņina

ornaments@ilukste.lv

65462157

29383339

Siltumapgādes iecirkņa vadītājs

Aleksandrs Oļehnovičs

26563570

Ūdensapgādes un kanalizācijas iecirkņa vadītājs

Vladimirs Stepanovs

22018951

Namu apsaimniekošanas iecirkņa vadītājs

Pāvels Kuļikovskis

65462974

22022846

Galvenā gramatvede

Lidija Krievāne

65462295

Grāmatvede

Benita Baltmane

65462295

Grāmatvede-ekonomiste

Tatjana Gaudze

65462542

Uzskaitvede

Leokādija Ušakova

65462974

Izmaksu tehniķe

Janīna Morkāne

65462974

25969530

Kasiere

Genovefa Drozdovska

29383339

Norēķinu konti

AS „Swedbank”

Bankas kods: HABALV2X

Konta Nr.: LV83 HABA 0551 0262 5487 1

AS „SEB Banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV98 UNLA 0050 0176 7462 1

  

VAS „Latvijas Pasts”

Bankas kods: LPNSLV21

Konta Nr.: LV37 LPNS 0005 4028 9141 7

*********************************************************************************************************************************************

 

Publiskā informācija