Dvietes pagasta pārvalde

Dvietes_pagasta_eka

 

Dvietes pagasta pārvalde ir Ilūkstes novada domes izveidota un tās padotībā esoša patstāvīga iestāde, kas Ilūkstes novada Dvietes pagasta administratīvajā teritorijā nodrošina likumā „Par pašvaldībām”, domes apstiprinātajā pagasta pārvaldes nolikumā un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi un sniegto pakalpojumu pieejamību.

Adrese: „Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Tālr.: 65475434

e-pasts: parvalde@dviete.lv

Darba laiks:

Pirmdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 17.30

Trešdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdiena:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

 

Pārvaldes darbinieki:

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Pārzine

Iveta Plone

iveta.plone@dviete.lv

65475434 29121949

Lietvedības speciāliste / kasiere

Inta Vaitkūna

parvalde@dviete.lv

65475434

Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists

Aleksandrs Siņuks

parvalde@dviete.lv

65475434

Sociālā darbiniece

Liene Greļevska

liene.grelevska@ilukste.lv

65475434 26395104

Bāriņtiesas locekle

Ināra Munce

parvalde@dviete.lv

65475434