Saistošo noteikumu projekti

Nr.

p.k.

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. Par saistošo noteikumu “Grozījums 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 ‘Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu. (Nr.1/2018) Saistošie noteikumi

 

2. Par saistošo noteikumu ‘Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu. (Nr.2/2018) Saistošie noteikumi
3. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” pieņemšanu. (Nr.3/2018) Saistošie noteikumi