Saistošie noteikumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi

Pieņem-šanas

datums

Reģistra numurs

Precizē-šanas datums

Publicē-šanas datums avīzē „INV”

Spēkā stāšanās datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Piezīmes

Saistošo noteikumu publicēšanas vieta
25.08.2016.  2/2016
05.09.2016.
Publicēts
“Latvijas vēstnesī”
 06.09.2016. Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta

Pašvaldības nolikums

25.07.2013.

6/2013

01.08.2013.

02.08.2013.

Ilūkstes novada pašvaldības nolikums

Aktuālā redakcija  

31.10.2013.

20/2013

 20.12.2012.

01.01.2014

Grozījums 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6/2013.

 

 27.03.2014

 1/2014

04.04.2014

Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6/2013.

 

28.04.2016 1/2016 03.05.2016 Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6/2013.  

Pašvaldības simbolika

27.08.2009.

18/2009

25.09.2009.

Par Ilūkstes novada pašvaldības simboliku

 

Sociālā palīdzība

31.01.2013.

2/2013

27.03.2013.

30.04.2013.

01.05.2013.

Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā

Aktuālā redakcija  

26.09.2013.

8/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013

 

30.10.2014.

7/2014

22.12.2014.

01.01.2015.

Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013

 

30.07.2015 4/2015 18.09.2015 19.09.2015 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013  

31.01.2013.

3/2013

27.03.2013.

30.04.2013.

01.05.2013.

Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā

Aktuālā redakcija   

31.10.2013.

15/2013

 20.01.2014.

 01.01.2014

Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013

 

30.07.2015 3/2015  18.09.2015 19.09.2015 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013  
28.09.2017 1/2017 30.11.2017 07.12.2017 01.01.2018 Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013  

31.01.2013.

4/2013

27.03.2013.

30.04.2013.

01.05.2013.

Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā

Aktuālā redakcija   

26.09.2013.

10/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 31.01.1013. saistošajos noteikumos Nr. 4/2013

 

30.10.2014.

8/2014

22.12.2014.

01.01.2015

Grozījumi 31.01.1013. saistošajos noteikumos Nr. 4/2013

 

29.12.2009.

24/2009

15.02.2010.

16.02.2010.

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija  

28.04.2011.

5/2011

31.05.2011.

01.06.2011.

Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 24/2009

 

31.10.2013.

14/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 24/2009

 

26.09.2013.

7/2013

31.10.2013.

04.12.2013.

05.12.2013.

Kustāmās un nekustāmās mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

 

30.10.2008.

17/2008

01.12.2008.

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija   

27.03.2013.

5/2013

10.06.2013.

11.06.2013.

Grozījums 30.10.2008. saistošajos noteikumos Nr. 17/2008

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

28.01.2010.

2/2010

27.05.2010.

28.05.2010.

Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

 

30.04.2009.

8/2009

29.05.2009.

Kārtība, kādā tiek izīrētas pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas

 

30.07.2015. 5/2015 24.09.2015. 16.10.2015. 17.10.2015.   Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem  

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

22.12.2016.

4/2016

 01.26.2017.

02.03.2017. Nr.2

03.03.2017.

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Vecāku līdzfinansējums Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā

25.09.2014.

6/2014

13.11.2014.

14.11.2014.

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā

 

Uzņemšanas noteikumi pirmskolas izglītības iestādēs

27.08.2015. 6/2015 24.09.2015. 16.10.2015. 17.10.2015.  Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas  

Teritorijas plānojumi

30.09.2009

19/2009

22.10.2009.

Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi

 

Nekustamie īpašumi

24.11.2011.

9/2011

23.12.2012.

01.01.2012.

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija   

31.10.2013.

19/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījums 24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 9/2011

 

31.01.2013.

1/2013

27.03.2013.

28.03.2013.

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

 

Zemes noma

27.03.2014.

3/2014

 29.04.2014.

 11.06.2014.

12.06.2014.

Par neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru

 

Ūdeņu izmantošana un apsaimniekošana

31.03.2011.

4/2011

 30.06.2011.

04.07.2011.

05.07.2011.

Kārtība, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi

Aktuālā redakcija  

26.09.2013.

13/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījums 31.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 4/2011

 

Kapsētu uzturēšana un apsaimniekošana

26.01.2012.

1/2012

01.02.2012.

02.02.2012.

Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija  

31.10.2013.

24/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījums 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr. 1/2012

 

Atkritumu apsaimniekošana

28.07.2011.

7/2011

29.09.2011.

26.10.2011.

27.10.2011.

Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija  

31.10.2013.

22/ 2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 28.07.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7/2011

 

Apstādījumu uzturēšana un aizsardzība

26.11.2015. 8/2015 25.02.2016. 06.04.2016. 07.04.2016. Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi  

Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšana

29.09.2011.

8/2011

30.11.2011.

01.12.2011.

Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšana noteikumi Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija   

31.10.2013.

23/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011

 

Tirdzniecība

23.02.2012.

5/2012

18.05.2012.

19.05.2012.

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķišanas kārtību Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija  

31.10.2013.

17.2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 23.02.2012. saistošie noteikumi Nr.5/2012 novadā”   

 

23.02.2012.

6/2012

18.05.2012.

19.05.2012.

Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija   

27.09.2012.

10/2012

01.12.2012.

Grozījumi 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012

 

31.10.2013.

16/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījums 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 

 

31.07.2014

5/2014

19.09.2014

20.09.2014

Grozījums 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012

 

Nodevas par būvatļaujām un pašvaldības dokumentiem

29.07.2010.

8/2010

18.08.2010.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā

Aktuālā redakcija   

31.10.2013.

18/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījums 29.07.2010. saistošajos noteikumos Nr. 8/2010

 

25.03.2010.

3/2010

25.04.2010.

Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Aktuālā redakcija  

26.09.2013.

11/2013

 20.12.2012.

01.01.2014.

Grozījumi 25.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 3/2010  

 

Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novadā

24.11.2016. 3/2016 26.01.2017. 02.03.2017.  Nr. 2 03.03.2017. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadāar pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā  

Sabiedriskā kārtība

26.05.2011.

6/2011

31.05.2011.

01.06.2011.

Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā

Aktuālā redakcija   

26.07.2012.

9/2012

30.11.2012.

21.12.2012.

22.12.2012.

Grozījumi 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012

 

31.10.2013.

21/2013

 20.12.2012.

01.01.2014

Grozījumi 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012   

 

27.03.2014.

2/2014

29.05.2014.

11.06.2014.

12.06.2014.

Grozījumi  26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6/2011

 

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

29.04.2010.

5/2010

01.07.2010.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība

 

29.04.2010.

6/2010

01.07.2010.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksa

Aktuālā redakcija   

26.09.2013.

12/2013.

20.12.2012. 

01.01.2014.

Grozījums 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.6/2010   

 

Aizliegums

29.10.2015.

7/2015

 03.02.2016.

04.02.2016.

Aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai