Domes lēmumi un sēžu audioieraksti

2020

Nr. Datums  Audio
1 ā 10.01. audio
2 23.01. audio
3 ā 12.02. audio
4 27.02. audio
5 31.03. audio
6 27.04. audio
7 25.05. audio
8 ā 02.06. audio
9 29.06. audio
10 29.07. audio
11 ā 11.08. audio
12 27.08. audio
13 30.09. audio
14 ā 19.10. audio
15 29.10. audio
16 ā 04.11. audio
17 ā 16.11. audio
18 30.11. audio