Budžeta izpilde

Budžets

 

Pieņemšanas datums

Saistošo noteikumu numurs

Lēmuma numurs

Budžeta izpilde

26.01.2017. 1-b/2017

Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada budžets7. gada budžets

     Nr. 278

 uz 1. jūliju (6 mēneši)    Pielikumi

15.02.2016 1-b/2016

Ilūkstes novada pašvaldības 2016. gada budžets

25.08.2016.    Nr. 318  uz 1. jūliju (6 mēneši)
     Nr. 394  izpilde 9 mēnešos
     Nr. 34  izpilde 12 mēnešos
       
12.02.2015 1-b/2015

Ilūkstes novada pašvaldības 2015. gada budžets

30.07.2015  Nr. 292  uz 1. jūliju (6 mēneši)
29.10.2015  Nr.396  izpilde 9 mēnešos
25.01.2016  Nr.2  izpilde 12 mēnešos
            
23.01.2014 1-b/2014

Ilūkstes novada pašvaldības 2014. gada budžets 

31.07.2014 Nr.410 uz 1. jūliju (6 mēneši)
30.10.2014  Nr. 515  izpilde 9 mēnešos
29.01.2015  Nr. 35  izpilde 12 mēnešos
         
 31.01.2013  1-b/2013

Ilūkstes novada pašvaldības 2013. gada budžets

 25.07.2013

Nr. 338

uz 1. jūliju (6 mēneši)

31.10.2013     

Nr. 429

izpilde 9 mēnešos    

23.01.2014 Nr. 36 

izpilde 12 mēneši  

           
10.02.2012 1-b/2012

Ilūkstes novada pašvaldības 2012. gada budžets

26.07.2012

 Nr. 330

 uz 1. jūliju (6 mēneši)

25.10.2012

Nr. 471

uz 1. oktobri (9 mēneši)

31.01.2013

Nr.1

2012. gada budžeta izpilde

            

27.01.2011

1-b/2011

Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžets

28.07.2011

 Nr. 340

uz  1. jūliju (6 mēneši) 

27.10.2011

 Nr. 444

uz 1. oktobri (9 mēneši)

26.01.2012

Nr. 19

rezerves fonda izlietojums

26.01.2012

 Nr. 18

2011. gada budžeta izpilde

 

      Informācija par Ilūkstes novada pašvaldības amatpersonu, kas ir amatpersonas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. pantu, izmaksāto atalgojumu  tekošajā mēnesī