Pašvaldība

dome

 

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65447850 (jautājumos par pakalpojumiem); 65462501 (jautājumos par administrācijas darbu)

Fakss: 65462245

e-pasts: dome@ilukste.lv

 

Darba laiks

 

Pirmdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Otrdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Trešdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Ceturtdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Piektdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir līdz plkst. 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 

 

Norēķinu konti

 

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV53HABA0551026255702
AS „SEB banka” UNLALV2X LV05UNLA0005011130034
AS „Luminor Banka” RIKOLV2X LV68RIKO0002013187612

Veicot pārskaitījumu, lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi!

 

 

Konts ziedojumiem

 

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „SEB banka” UNLALV2X LV96UNLA0005001142731

 

Administrācija

Struktūrvienība / amats

Tālruņi

e-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

(jautājumos par pakalpojumiem)

65447850 29151600

dome@ilukste.lv

Administrācijas sekretāre

(jautājumos par administrācijas darbu)

65462501

antra.puzinkevica@ilukste.lv

 

Vadība

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

dome@ilukste.lv

65447851

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Maigurs Krievāns

krievane@inbox.lv

65447851

29117400

Izpilddirektora p. i.

Reinis Līcis

reinis.licis@ilukste.lv

65462568