Pašvaldība

dome

 

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

 

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

Tālr.: 65447850 (jautājumos par pakalpojumiem), 65462501 (jautājumos par administrācijas darbu)

 

Fakss: 65462245

 

E-pasts: dome@ilukste.lv

 

Darba laiks

Pirmdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 17.30

Trešdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdiena:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir līdz plkst. 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 

Administrācija

Struktūrvienība / amats

Tālruņi

e-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

(jautājumos par pakalpojumiem)

65447850 29151600

dome@ilukste.lv

Administrācijas sekretāre

(jautājumos par administrācijas darbu)

65462501

antra.puzinkevica@ilukste.lv

 

Vadība

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

dome@ilukste.lv

65447851

Domes priekšsēdētaja vietnieks

Maigurs Krievāns

krievane@inbox.lv

65447851

29117400

Izpilddirektore

Līga Bukovska

liga.bukovska@ilukste.lv

65447852

26345536

 

Norēķinu konti

Veicot pārskaitījumu, lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi!

 

Kredītiestāde

Bankas kods

Konta numurs

AS „Swedbank”

HABALV22

LV53HABA0551026255702

AS „SEB banka”

UNLAV2X

LV05UNLA0005011130034

AS „DnB Banka”

RIKOLV2X

LV68RIKO0002013187612

 

Konts ziedojumiem

Kredītiestāde

Bankas kods

Konta numurs

AS „SEB banka”

UNLAV2X

LV96UNLA0005001142731