Pašvaldība izsludina pavasara „Tīrības dienas”

Tiribas dienas      Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pavasara „Tīrības dienas”, kas norisināsies no 23. marta līdz 23. aprīlim (ieskaitot). „Tīrības dienas” ir vides sakopšanas un uzlabošanas pasākums, kura laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).