Pašvaldība izsludina pavasara „Tīrības dienas”

        Aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, Ilūkstes novada pašvaldība izsludina  „Tīrības dienas” no 1. līdz 30. aprīlim (ieskaitot). „Tīrības dienu” laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).