Pašvaldība aicina jauniešus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Inf 15 20     Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos darbam vasaras periodā novada jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Vasaras periodā Ilūkstes novada pašvaldība nodrošinās darba vietas (labiekārtošanas strādnieks) 72 jauniešiem (katrs jaunietis strādās 1 mēnesi). Pieteikšanās līdz 11. aprīlim!

 Darba vietu sadalījums pa pilsētām un pagastiem:

 

Ilūkstes pilsētā

18 jaunieši (6 jaunieši mēnesī)

Bebrenes pagastā

9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī)

Dvietes pagastā

9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī)

Eglaines pagastā

9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī)

Šēderes pagastā

9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī)

Pilskalnes pagastā

9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī)

Subates pilsētā

9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī)

   

Pieteikties darbam var personīgi vai, zvanot uz tālr.:

 

Ilūkstes novada pašvaldības Komunālajai nodaļai – 65462500, 29463169;

Bebrenes pagasta pārvaldei – 65407909, 20219770;

Dvietes pagasta pārvaldei – 65475434, 28377279;

Eglaines pagasta pārvaldei – 65437343;

Pilskalnes pagasta pārvaldei – 65462296;

Subates pilsētas pārvaldei – 65462275, 26591575;

Šēderes pagasta pārvaldei – 65475703.

 

 

!!! Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk par paredzēto darbavietu skaitu, tad 12. aprīlī notiks izloze (laiks tiks precizēts).