Pašulienē uzsākta katlumājas rekonstrukcija

Pasuliene katlu maja    Šī gada 11. februarī starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA „Ornaments” tika parakstīts līgums par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004) īstenošanu. Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanas pasākumu apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

    7. augustā SIA „Ornaments” noslēdza līgumu ar SIA „AGB SERVISS” par projektā noteikto būvdarbu veikšanu. Būvdarbu līguma summa – EUR 148 612,98 (bez PVN). Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt katlu māju Pašulienē, lai paaugstinātu siltumapgādes pakalpojumu efektivitāti, izveidojot videi draudzīgu, ekonomisku un energoefektīvāku siltumenerģijas ražošanas avotu Pašulienes ciemā.