"Pastāvēs, kas pārvētīsies" (Rainis)

IMG 9285    26. oktobrī Ilūkstes 1. vidusskolā pulcējās 47 latviešu valodas un literatūras skolotāji no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas un Ilūkstes, lai piedalītos seminārā „Raiņa dramaturģija”. Semināru vadīja teātra pētniece un kritiķe Līga Ulberte. Seminārā tika aplūkotas tēmas par Raiņa dramaturģijas sarežģītību, satura un formas attiecībām. Daudz tika runāts par to, ka Raiņa lugu varoņus ir grūti fiziski miesiskot uz skatuves, tāpēc, skatoties Raiņa lugu uzvedumus, ir redzams, ka tie tiek interpretēti dažādi.

    Lektore kopā ar skolotājiem izanalizēja 2 lugas: „Induli un Āriju”, „Spēlēju, dancoju”. Semināra noslēgumā skolotājiem bija iespēja noskatīties Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” finālu divu dažādu režisoru uzvedumā.

Nākamā saruna par teātri Ilūkstes 1. vidusskolā notiks 21. decembrī.

Pēcpusdienā Ilūkstes 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji dalījās pieredzē ar Rēzeknes pilsētas skolotājiem. Tika runāts par to, kā skolēnus ieinteresēt lasīt grāmatas, kādas metodes labāk izmantot savā ikdienas darbā.

Tika aizvadīta saturīga un iespaidiem bagāta diena.

 

IMG 9289

IMG 9294