Pasniegti Pateicības raksti novada zemniekiem un uzņēmējiem

Pasniegti Pateicības raksti  novada zemniekiem un uzņēmējiem

       24. novembrī, ļaujot pierimt ikdienas darbu dunai un baudot skaistu vakaru, Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Pateicības rakstus, sumināja mūsu novada stipros balstus – ļaudis, kuri ar savu darbu turas pie savas valsts, savas zemes un saknēm, kuri veicina attīstību un sēj cerību sēklas rītdienā.

 Atklājot pasākumu, visus uzrunāja domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, sakot, ka, raugoties pēdējo 20 gadu griezumā, lauku ainava novadā un vide mums apkārt ir ārkārtīgi izmainījusies salīdzinājumā ar to, kas bija 93., 94., 95. gadā. Novada cilvēku ieguldījums ir neatsverams, darbs ir grūts, bet sasniegtie rezultāti pamatoti liek ticēt, ka esam konkurētspējīgi un varam ļoti daudz sasniegt.

„Daudzi, arī ārzemēs, par mums brīnās – par mūsu darba tikumu, spējām – un baidās, ka mēs viņiem varam aiziet garām. Domāju, ka tā arī būs. Paldies, ka jūs esat tie, kas veido šo lauku ainavu – Ilūkstes novada ainavu, un, pateicoties jums, mēs dzirdam tik daudz labu vārdu no mūsu ciemiņiem, kas saka: „Ai, cik skaisti, cik skaisti viss sakopts!”

„Zemnieka darbs nav vienkāršs,” atzīmēja Maigurs Krievāns, „zemnieks nekad neskatās, cik gara darba diena un kad pienāks nedēļas nogale, bet tajā pašā laikā darbs ir interesants, jo nekad nebūs divu vienādu gadalaiku. Tas laikam ir galvenais mūsu spēks – iet uz priekšu, mācīties, domāt, attīstīties, lai mēs to visu varētu atstāt arī nākamajām paaudzēm.

Šis gads bija ļoti īpašs un ilgi paliks atmiņā. Tas bija skarbs, bet es ceru, mēs esam stipri, tiksim galā ar šīm grūtībām, tāpēc jau, kā saka, ir tās grūtības, – lai cilvēks kļūtu vēl stiprāks. Paldies visiem par ieguldīto darbu, un, lai nākamgad visas zvaigznes sakristu! Un zemniekam zvaigznes sakrīt, ka ir laba raža, labi izslaukumi un labas cenas.”

Ne tikai siltu nosaukumu, bet arī silti paveiktus darbus nes Šēderes pagasta „Bitīšu” mājas, kas paslēpušās aiz mežiem ainaviskā pagasta pierobežā, kur līdz Lietuvai nieka 300 metri. Te saimnieko Limanoviču ģimene – Janīna, Pēteris un viņu dēls Gatis. Viņi apsaimnieko 90. gados atgūto Janīnas tēva zemi. Laikam ritot, zemes platība palielināta līdz 42 hektāriem. Par ES projektiem iegādāta lauksaimniecības tehnika, uzcelta piena māja ar dzesētāju. Janīna un Pēteris izaudzinājuši 4 bērnus – 3 meitas un dēlu.

Kad Limanoviču ģimene sāka saimniekot vecāku mājās, Gatis bija vēl pavisam mazs. Tagad Gatim ir 24 gadi, viņš beidzis Latvijas Lauksaimniecības Universitāti Jelgavā un strādā par enerģētiķi „Latvijas Energoceltniekā”. No darba brīvajā laikā palīdz saviem vecākiem saimniecībā. Vecāki cer, ka Gatis būs „Bitīšu” mantinieks.

Piemājas saimniecība „Bitītes” saņēma Pateicības rakstu par neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, zemes kopēju vērtību un darba tikuma audzināšanu nākamajās paaudzēs, ar panākumiem darbojoties un pilnveidojot ģimenes saimniecību „Bitītes”, kā arī par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

1991. gadā Eglaines pagastā dibinātās zemnieku saimniecības „Vilciņi” galvenā nodarbošanās ir šķirnes lopu audzēšana. Visus gadus to vada Rimands Komka. Pa šiem gadiem daudz kas ir mainījies, zemnieku saimniecība ir augusi un attīstījusies, uzrakstīti daudzi projekti, iegādāta jauna tehnika. Darbs ar dzīvniekiem aizņem ļoti daudz laika, varbūt kādreiz arī visas 24 stundas diennaktī, bet saimnieks rod arī atelpas brīžus, neliedz sev makšķerēšanas prieku un vēl kopā ar sievu Ingu, kura ir laba saimniece, pagūst uzklāt ne vienu vien goda galdu viesu mājā „Saliņas”. Ģimenes prieks un lepnums – meitas un pirmais mazdēliņš.

ZS „Vilciņi” saņēma pateicību par neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, optimismu, inovitāti, attīstot saimniecību, kā arī par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

Dvietiešu Munču ģimenes stāsts nav tikai par saimniecību, bet arī par sirdsatvērtību saskarsmē ar līdzcilvēkiem citos ikdienas darbos. Ināra un Jānis lielāko daļu sava darba mūža un brīvā laika ir veltījuši Dvietes pagasta iedzīvotāju labā. Ināra daudzus gadus Dvietes pagastā strādājusi kā lauku konsultante, palīdz pagasta iedzīvotājiem zemes jautājumu risināšanā. Viņa devusi lielu ieguldījumu garīgo vērtību izkopšanā, Dvietes katoļu baznīcas un tās teritorijas labiekārtošanā, finanšu līdzekļu piesaistē baznīcas remontdarbiem. Savukārt Jānis ir pieredzējis un prasmīgs veterinārārsts, savā profesijā Dvietē nostrādājis 38 darba gadus. Guvis Dvietes un kaimiņu pagastu lopkopju atzinību. Munču ģimenes saimniecība „Saliņas” nodarbojas ar piena lopkopību. Realizējot projektus, Ināra un Jānis ir pratuši piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Dvietieši Munču ģimeni raksturo kā ļoti darbīgu, sabiedrisku, atsaucīgu un izpalīdzīgu. Munču ģimene ir izaudzinājusi 2 brašus dēlus un meitu. Patlaban vecvecāku mīlestība un rūpes tiek veltītas 3 mazbērniem.

Sakot paldies, ZS „Saliņas” tika pasniegts Pateicības raksts par neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, sirdsdegsmi, atsaucību, darba mīlestību un ilggadēju darbošanos, kā arī par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

Nesot domu: „Paldies Dievam, mums iet labi un ies vēl labāk”, liels ģimenes spēks izstaro no Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecības „Krastiņi”, ko vada Lūcija un Arnolds Čamani. Saimniecība savu attīstības virzienu uzsāka 1993. gadā, specializējas piena lopkopībā. Par pirmajiem ES projektiem tika uzstādīts jauns piena vads, dzesēšanas un slaukšanas sistēma. Savukārt tehnikas bāzi saimniecība pakāpeniski atjaunoja pašu līdzekļiem. Te viss tiek paveikts pašu spēkiem. Neskatoties uz to, ka gan dēliem, gan meitām ir savs darbs, arī šodien ģimene vienojas kopīgā darbā.

ZS „Krastiņi” Pateicību saņēma par neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, uzņēmību un sirdsdegsmi, kā arī par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

Tika sumināts arī jaunais zemnieks. Pateicības rakstu par neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, paaudzēs mantotā darba tikuma saglabāšanu un uzņēmību, saimniekojot ZS „Klintis”, kā arī par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā saņēma Paulis Vuškāns. Paulis ir pārliecināts – no tā, kas mums ir, nevajag atteikties, jo iespējas ir visapkārt. Viņš ar lielu apņēmību un darba sparu ir pārņēmis vecāku zemnieku saimniecību. Šobrīd saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un graudaugu audzēšanu. Paulis jau no studiju gadiem ir tendējies uz nemitīgu attīstību un sevis pilnveidošanu: bakalaura un maģistra grāds Latvijas Lauksaimniecības universitātē, realizēts projekts „Jaunais zemnieks”, studijas pedagoģijā un lekciju vadīšana Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Profesionālās nodaļas studentiem. Paulis ir viens no tiem cilvēkiem, kas ar pārsteidzošu mieru izturas pret ikdienu un darbu. Aktīvais ritms darbā tiek savīts ar raitu soli tautas dejās. Paulis uzskata, ka nav jāsūrojas, ir jāmīl tas, ko dari, un jārod laiks atpūtai.

Bet Subates pusē lepojas ar SIA „Madara LTD” stādaudzētavu. SIA „Madara LTD” dibināta 1992. gadā. Cauri reformām, pārmaiņām, krīzēm īpašnieki ir pratuši saglabāt un attīstīt „Subates siltumnīcu”, kas darbojas Subatē jau no pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem. Katru gadu tiek papildināts sortiments, šeit audzētie stādi rotā ne tikai mūsu un kaimiņu novadu centrus un dārzus, bet kļuvuši pieprasīti arī Daugavpilī, Krāslavā un Lietuvā. Kā zināms, lai augi būtu skaisti un priecētu, nepietiek tikai ar teorētiskām zināšanām un precīzu izpildījumu. Te roku rokā jāiet arī lielai uzmanībai un mīlestībai, un te nu „Subates siltumnīca” ir uzdevumu augstumos un lepni var nest savu labo vārdu un slavu. SIA „Madara LTD” (Aleksandrs Kolosovs un Valentīna Bule) saņēma Pateicības rakstu par neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, nenogurstošu darbaprieku, profesionalitāti un atsaucību, kā arī par ievērojamu ieguldījumu Ilūkstes novada uzņēmējdarbības attīstībā.

Šogad katram mūsu pašdarbības kolektīvam tika pa atpūtas un prieka brīdim kādā no mūsu novada viesu un atpūtas namiem, tādēļ šajā pasākumā par sniegto prieka dzirksti paldies tika teikts arī tiem novada uzņēmējiem, kas bija atsaucīgi un šajā vasarā dāvāja šo prieku.

Paldies:

  • viesu nama „Dzintari” īpašniekiem – Razminoviču ģimenei;
  • viesu nama „Saliņas” īpašniekiem – Kvederu ģimenei;
  • viesu nama „Grāvīši” īpašniekiem – Pēterānu ģimenei;
  • viesu nama „Pie torņa” īpašniekiem – Čamanu ģimenei;
  • viesu nama „Rozes” īpašniekiem – Kokinu ģimenei;
  • biedrības „Subatieši – sanākam, domājam, darām” (vadītājai Guntai Okmanei);
  • uzņēmējam Pjotram Rončam.

Pasākuma gaitā uzmundrinājuma, pateicības vārdus teica arī ilggadējie novada zemnieku un uzņēmēju atbalstītāji un sadarbības partneri: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils biroja vadītājs Guntars Melnis, AS „SEB banka” Daugavpils filiāles klientu darījumu vadītājs Artjoms Vingrevičs, SIA „Jēkabpils piena kombināts” valdes loceklis Aigars Spēks, SIA „Latgales Laiks” direktore Iveta Valpētere un laikraksta redaktore Inese Minova, SIA „Winkler Baltija” Latgales reģiona pārstāvis Igors Sergejevs.

Par pasākuma svētku gaisotni rūpējās arī Bebrenes kultūras nama pašdarbnieki un ballē priecēja Ainārs Bumbieris.

    Ieklausoties katra zemnieku vai uzņēmēja stāstā, pārņēma miera un drošības sajūta – tik tiešām, mēs esam stipri, drosmīgi un varoši, ne tikai ceļot katrs savu nākotni, bet arī būvējot spēcīgus pamatus!

FOTOGALERIJA (foto autore – Sarmīte Bogdanoviča)

11

0019

0025

0029

0034

0037

0040

0048

0135

0141