Pasākums „Jauniešu diena 2015”

Jauniesu dienas plakats          Pasākums „Jauniešu diena 2015” notiks 2015. gada 28. augusts plkst.13:00, Ozolnieku novadā, Brankās, Saules ielā 5.

           Reģistrēšanās un sākums – Branku sporta pļava- info telts. Reģistrēšanās sākums: 12:30

Mērķis un uzdevumi

Sportiskas, fiziski aktīvas, izglītotas, kulturālas sabiedrības veidošana.

Veicināt kultūras un garīgo vērtību attīstību jauniešu vidū, vienlaicīgi jauniešu vidū attīstot sadraudzību un sadarbību kopīgu iniciatīvu veidošanai.

Sacensības organizē

Ozolnieku novada jauniešu centru vadītāji

Ozolnieku novada aktīvie jaunieši

Sacensību dalībnieki

Jelgavas novada, Ozolnieku novada komandas vai jauniešu komandas no citām Latvijas vietām. Komandas sastāvā – 3-4 dalībnieki (vecumā no 10 – 25 gadiem). Nepilngadīgiem jauniešiem – nepieciešama vecāku atļauja.

Sacensību laikā komandām ir aizliegts:

– traucēt citām komandām;

– bojāt inventāru

– lietot kaitīgas un narkotiskas, psihi iespaidojošas lietas.

Pieteikšanās

Pa e-pastu:

ingars.babcuks@ozolnieki.lv

inese.krivina@ozolnieki.lv

Pieteikums jānosūta līdz 2015. gada 25. augustam.

Pasākuma grafiks

12:30-13:00 – ierašanās un reģistrācija                    

13:00-15:00-Geocaching            (orientēšanās)

15:00-20:00            – Čekpoints

15:00-20:00- Radošās darbnīcas un aktivitātes

18:30 – 19:00 Rezultātu paziņošana, apbalvošana

20:00-22:00- Ballīte ar DJ

Kontakti

Ingars Babčuks 28830271, ingars.babcuks@ozolnieki.lv