Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”

Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”

           2018. gada 19. aprīlī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novada skolu 5. – 7. klašu skolēniem notika pasākums “Darbam dzimu, darbam augu”, kura laikā skolēniem bija iespēja tikties ar Daugavpils Māla mākslas centra keramiķēm Nelliju Dzalbu un Unu Guru. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja iepazīt amata meistares, viņu darba ikdienu un izveidot sev vai draugam nelielu suvenīru.

                 Iesākumā keramiķes skolēnus iepazīstināja ar kādu stāstu, kā tika iepazīts māls un tā īpašības, ka māls ir diezgan lēta un izplatīta izejviela, ka māla trauki visos laikos ir bijuši gan pieprasīti, gan iecienīti, kā arī to, ka māla trauki ir labvēlīgi arī veselībai.

                 Savā stāstījumā, prezentācijā un filmas laikā, keramiķes iepazīstināja ar keramiķa darbu. Keramiķi strādā ar divām metodēm – uz virpas un lipinot. Katram keramiķim ir savi darba rīki: virpa, švammītes, koka steki, irbuļi, kaltis, metāla plāksnītes, griežamie materiāli, spiedogi utt.. Keramiķi var strādāt privātuzņēmumos, darbnīcās, rūpnīcās. Keramiķi piedalās izstādēs, galerijās, konkursos, gadatirgos.

                 Lai taptu skaists un labs trauks vai suvenīrs, paiet gandrīz nedēļa laika: 1. dienā – veido, 2. dienā – žūst ( lielāka apjoma darbi žūst vairākas dienas), 3. dienā – apstrādā, noklāj ar glazūru, 4. – apdedzina specializētajās krāsnīs ar augstu temperatūru ( 1050 °C), vēlāk sakārto plauktos, sapako. Lai spētu izveidot skaistu darbu, kuru cilvēki vēlētos pirkt, meistaram ir jābūt pacietīgam, čaklam, mērķtiecīgam, radošam un darbs jāveic ar lielu mīlestību.

                 Kā katrā profesijā ir arī savi plusi un mīnusi. Kā pozitīvo var minēt brīvs darba grafiks, veido skaistus un funkcionālus darbus, pats pagatavo draugam, tuvākajam dāvanu. Mīnusi šajā amatā – trauki arī plīst, atsitas, nestabils ienākums, nav īpaši liels pieprasījums.

                 Keramiķa profesiju jau var sākt apgūt skolas laikā interešu izglītības pulciņos, bērnu mākslas skolās. Ir arī vairākas izglītības iestādes, kuras gatavo keramiķus, piemēram, – Rēzeknes dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas mākslas akadēmija.

                Pasākuma noslēgumā katrs varēja sev pagatavot mazu suvenīru – podziņu vai brošiņu, mēģinot nedaudz iejusties keramiķa amatā. Suvenīri tiks apdedzināti un atsūtīti jaunajiem keramiķiem.

 

 Pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova


Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”
Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”
Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”
Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”
Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”
Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”
Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu…”