Pasākumā „Labā zvaigzne” tika sumināti arī Ilūkstes novada iedzīvotāji

TITULBILDE (1)    Pēc pāris gadu pauzes Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja atjaunojusi labdarības akciju „Labā zvaigzne”, lai Adventes laikā, īsi pirms Ziemassvētkiem godinātu tos cilvēkus, kuri ikdienā ārpus saviem amata vai darba pienākumiem ir paveikuši kādu labu darbu, snieguši līdzcilvēkiem palīdzīgu roku un pozitīvas emocijas.

Pretendentus apbalvojumam „Labā zvaigzne” izvirzīja Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotāji. Pasākumā klātesošos priecēja Kalupes pamatskolas bērni, Tihovsku dziedošā ģimene un Ilūkstes jauniešu vokālais ansamblis „Piparmētra”.

Labo zvaigžņu balvu ieguvējus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. „Labās zvaigznes” tika sveiktas deviņās dažādās nominācijās.

Nominācijā „Sirds cilvēks – cerības nesējs” tika sveikti: Velta Drancāne no Eglaines, Jeļena Ukstiņa no Demenes, Svetlana Januškeviča no Tabores, Alla Lebedjoka no Salienas, un Andrejs Bruns no Laucesas.

Nominācijā „Senioru labdaris” sumināti tika: Marija Kurjakina no Bebrenes, Olga Stepanova no Biķerniekiem, Valērijs Nitišs no Kalupes, Velta Koluža no Višķiem, kā arī Lidija Šļapkova no Kalkūnes.

Nominācija „Atbalsts bērniem” goda rakstu saņēma audžuvecāki Jekaterina un Mihails Lukašenoki no Medumiem.

Nominācijā „Palīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sveikta tika Natālija Zdankovska no Vecsalienas.

Nominācija „Mājas labais gariņš” apbalvojumu saņēma: Velta Bērziņa no Ilūkstes, Jānis Ģipters no Vaboles.

Nominācija „Zelta mecenāts” tika piešķirta: Zojai Pučkai no Pilskalnes, Vitoldam Kvederam no Eglaines, Valērijam Ančevskim no Maļinovas, Jānim Gudam no Dubnas.

Nominācija „Labākais kaimiņš” piešķirta: Intai Vaitkunai no Dvietes, Pēterim Slavinskim no Šēderes, Gaļinai Vasiļjevai no Skrudalienas.

Nominācijā „Vides pilnveidotājs” balva tika piešķirta trim iedzīvotājiem – Staņislavai Locikai no Naujenes, …

Nominācijā „Cilvēks – atbalsts” tika sveikti ilūkstieši – Janīna Blūzmane, Edīte un Aldis Čamāni, kā arī Irēna Turka no Subates, Marija Rajecka no Ambeļiem, Regīna Tenisa no Līksnas, Marija Saveļjeva no Sventes, Vera Pilate no Naujenes.

„Šiem cilvēkiem ir ļoti laba sirds, jo tie savas prasmes, zināšanas un iemaņas vēlas ieguldīt pēc iespējas vairāk un palīdzēt tiem, kam ir dažādas grūtības, piemēram, invaliditāte, vecums un citi apgrūtinājumi. „Labajām zvaigznēm” rūp šādi cilvēki, viņi palīdz bez maksas un bez atlīdzības, ar siltu un skaidru sirdi,” rezumēja Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja, LSK Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja Anna Jegorova.

Papildu informācija un foto – Daugavpils novada mājaslapā.

Vairāk par pasākumu un mūsu novada nominantiem – „Ilūkstes Novada Vēstis” janvāra izdevumā.

 

 

 

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)