Par katlu mājas rekonstrukciju Pašulienes ciemā

Pasuliene katlu maja Šī gada 13. novembrī tika parakstīts akts par būvobjekta Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu mājas pārbūve nodošanu ekspluatācijā, kas tika realizēts projekta līguma Nr. L-PCS-15-0117 (ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004) Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja” ietvaros. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir EUR 185 266,71 ar PVN.

     Līguma ietvaros tika rekonstruēta katlu māju Pašulienē, uzstādīta jauna katliekārta ar nominālo jaudu 750 kW. Katlumājas darbība ir pilnībā automatizēta, un katliekārtai ir uzstādīta degšanas kvalitātes kontrole. Siltumenerģijas patēriņa uzskaitei uzstādīts siltuma skaitītājs.