Paldies par atbalstu velobrauciena "Meža takas Bebrenē 2016" rīkošanā!

014        Jau otro gadu Bebrenē notiek ļoti sportisks pasākums: velobrauciens “Meža takas Bebrenē “. Pasākums pulcē gan sportot gribētājus, gan skatītājus. Prieks, ka šogad sacensībās piedalījās un finišu sasniedza 131 dalībnieki, kuri pārstāvēja daudzus Latvijas novadus un pilsētas, bija arī dalībnieki no Lietuvas un Krievijas.

       Varam būt lepni, ka tieši mūsu skaistā un sakoptā Bebrene bija tā vieta, kas pulcēja tik lielu ļaužu skaitu. Gribam teikt PALDIES ikvienam, kas palīdzēja pasākumu saorganizēt, ar savu atbalstu padarīja krāšņāku un nominācijām bagātāku. Būsim aktīvi, lai arī nākošajā gadā kopā varam sportot Meža takās Bebrenē!

PALDIES:

·Slēpošanas, skriešanas klubam “BEBRA”;

·Ilūkstes novada pašvaldībai;

·SIA “VACCA”;

·SIA “ANTARIS”;

·Z/S “KALNĀJI”;

·Z/S “KRAUKLĪŠI”;

·Z/S “DIMANTI” (Zariņos);

·Z/S “LAMNEŠI”;

·Z/S “TEIKAS”;

·Tūrisma klubam “Sniegpulkstenīte”;

·Nodibinājumam “Palīdzēsim.lv”;

·Biedrībai “Sēlenes”;

·Biedrībai “Jauniešu brīvdienu centrs”;

·Biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība”;

·Bebrenes kultūras namam un folkloras kopai ”Ritam”.

Liels PALDIES Jānim Puidam, Andim Puidam, Aivaram Štrausam par velobrauciena organizēšanu un trases ierīkošanu.

PALDIES tiesnešiem Imantam Rubļevskim, Vladimiram Žigajevam, Diānai Caunei, Aijai Rubļevskai.

PALDIES trases virziena parādītājiem Emmai Malahovskai, Ērikai Purplei, Anitai un Evitai Skrimblēm, Broņislavam Cakulam.

PALDIES gardās zupas vārītājām Valentīnai Veinbergai un Mārītei Verbickai.

PALDIES Agitai un Rūtai Puidām, Lenvijai Rāznai, Jurgitai un Dāvim Grubertiem, Inesei Cirsei, Gatim Preitāgam.

LIELS PALDIES visiem, visiem pagasta labiekārtošanas darbu strādniekiem, kuri darbojās un uzposa Bebreni, palīdzēja iekārtot velobrauciena trasi.

PALDIES mūsu brīnišķīgajai mājas lapai www.manabebrene.lv par pasākuma informācijas izvietošanu, popularizēšanu!

Bebrenes pagasta pārvalde

023

026

035

040

043

046