Koku nozāģēšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

Pakalpojuma nosaukums Atļauja koku nozāģēšanai
Pakalpojuma turētājs Ilūkstes novada pašvaldība
Pakalpojuma funkcija Izsniegt atļauju koku nozāģēšanai, izvērtējot situāciju dabā.
Pakalpojuma būtība Gadījumos, kad nepieciešams nozāģēt ārpus meža esošus kokus, kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētā teritorijā, ir jāsaņem atļauja koku nozāģēšanai.

Pakalpojuma rezultāts ir atļauja koku nozāģēšanai.

    Pakalpojuma saņēmēji     Fiziska persona

Juridiska persona

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts    Zemes īpašnieks vai tā pilnvarota persona
    Pakalpojuma normatīvie akti Likums Par pašvaldībām

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Saistošie noteikumi “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums par atļauju koku nozāģēšanai

Iesniegumam pievieno:

 • Zemes gabala (uz kura atrodas koks) robežu plāns
 • Skice, kurā attēlota koka atrašanās vieta
    Veidlapas Standarta iesnieguma veidlapa
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)     22

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas
    Administratīvais process     Administratīvais akts ir atļauja koku nozāģēšanai vai tās atteikums
    Pārsūdzības iespējas Administratīvo aktu var pārsūdzēt mēneša laikā Ilūkstes novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē.
Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

Subates un Prodes pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462275

Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65437343

Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • pietdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65475703

Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65475434

Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās,trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65407909

Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās,trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462296
    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu     dome@ilukste.lv
    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

Subates un Prodes pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462275

Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30,65437343

Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās,ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65475703

Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30,65475434

Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65407909

Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās:8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462296
    Pakalpojuma saņemšana pa pastu     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Uz sākumu