Novadu veidojam mēs katrs!

sanaksme maza     Ilūkstes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus piedalīties Iedzīvotāju kopsapulcē, kas notiks 26. janvārī plkst 17.00 Ilūkstes novada kultūras centra lielajā zālē. Kopā atskatīsimies uz padarīto, risināsim aktuālos jautājumus un atvērtā diskusijā uzdrošināsimies palūkoties uz nākotnes iespējām.

 Kopsapulcē piedalīsies Ilūkstes novada pašvaldības deputāti, vadība un darbinieki.