SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

 

Ilukstes_ves_centrs

Reģistrācijas Nr.: 41503014677

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65462455 (ambulatorās nodaļas reģistratūra), 26180544 (valdes locekle)

E-pasts: veseliba@ilukste.lv

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” ir Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Veselības centra struktūru veido ambulatorā nodaļa jeb poliklīnika (Raiņa ielā 35, Ilūkstē) ar feldšerpunktiem novada pagastu centros (Bebrenē, Dvietē, Eglainē un Šēderē), kā arī sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa ar divām apakšnodaļām (Ilūkstē un Subatē).

 

 Ambulatorā nodaļa

Veselības centra ambulatorajā nodaļā var saņemt primāro un sekundāro medicīnisko palīdzību, ko sniedz ģimenes ārsti un ārsti-speciālisti (gan ārsti, kuriem ir sava prakse, gan arī ārsti, kuri strādā kā darba ņēmēji Veselības centrā „Ilūkste”). Šeit pieejami arī specializētie medicīnas kabineti, kur var veikt dažādus izmeklējumus un procedūras:

  • klīniski diagnostiskā laboratorija;
  • ultrasonogrāfijas kabinets;
  • rentgenogrāfijas un mamogrāfijas kabinets;
  • dienas stacionārs / procedūru kabinets;
  • fizikālās medicīnas procedūru kabinets, kur tiek veikti arī elektrokardiogrāfijas izmeklējumi.

Sīkāku informāciju par Veselības centra „Ilūkste” pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz ambulatorās nodaļas reģistratūras tālruni: 65462455.

Reģistratūras darba laiks

Pirmdienās:

8.0016.00

Otrdienās:

8.0016.00

Trešdienās:

8.0016.00

Ceturtdienās:  

8.0016.00

Piektdienās:

8.0016.00

Medicīniskās palīdzības sniegšanu nodrošina arī ambulatorās nodaļas struktūrvienības novada pagastos:

 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

    Veselības centra „Ilūkste” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļai ir divas apakšnodaļas:

  • Ilūkstes sociālās aprūpes nodaļa (Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, tālr.: 65462433);
  • Subates sociālās aprūpes nodaļa (Sporta ielā 20, Subatē, Ilūkstes novadā, LV-5471, tālr.: 65463147; 65463192 – vecākā medicīnas māsa).

Abām nodaļām ar Labklājības ministriju noslēgts līgums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Ilūkstes nodaļā ir pieejami arī maksas pakalpojumi pilngadīgu personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, pensijas vecuma personu un personu ar funkcionāliem traucējumiem ārstēšanai un sociālai aprūpei.

Vadība

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālrunis

Valdes locekle

Zane Buceniece-Zīberga

zane.ziberga@ilukste.lv

26180544

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Lai nodrošinātu iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt Veselības centra pakalpojumus, pie ieejas poliklīnikā ir izbūvētas uzbrauktuves ratiņkrēsliem, ēkā darbojas lifts un pacēlājs, ir izveidotas pārejas otrā stāva līmenī un ir ar tehniskiem palīglīdzekļiem aprīkota tualete.

Personām ar redzes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt vizuālo informāciju.

Palīdzību vai papildus informāciju personas ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt, vēršoties reģistratūrā (tālr.:  65462455).

Norēķinu konti

AS „Swedbank”

LV54HABA0551033180611

LV75HABA0551034376631

Valsts kase

LV43TREL918370800200B (Ilūkstes nodaļai)

LV91TREL918370800300B (Subates nodaļai)

*********************************************************************************************************************************************

 

Publiskā informācija

Informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Veselības centru Ilūkste” un Subate” reorganizācijas lēmumi ar pielikumiem

Gada pārskati:

2012. gada pārskats

2013. gada pārskats

2014. gada pārskats

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

 

Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Pārskats par valsts budžetā veiktajiem nodokļu maksājumiem

Informācija par atalgojumu:

Atalgojuma politikas principi

Par piemaksām, prēmijām un sociālajām garantijām

2016.gadā,

2017.gadā,

2018.gadā

Par darbinieku mēnešalgām (pa amatu grupām) 2017. gadā: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.