Bebrenes pagasts

 

 Bebrenes pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar sava novada Dvietes, Pilskalnes, Eglaines un Prodes pagastiem, kā arī Jēkabpils novada Rubenes pagastu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Bebrene (pagasta centrs), Ilze, Ilzmuiža, Diņģeļkalns.

Pagasta kopējā platība – 102,8 km2, zemes platība – 10277,5 ha, no tiem:

  • 2550  ha – meži;
  • 6328 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
  • 173  ha – ūdeņi;
  • 1226,5 ha – pārējās zemes.

Pagastā dzīvo 814 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 12.31.2018.)

 

Bebrenes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības, budžeta iestādes un kapitālsabiedrības: