Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi

Bīstamie atkritumi (kā nolietotas riepas, akumulatori, ar smērvielu piesārņotas tehniskās detaļas (filtri), nolietota sadzīves tehnika, elektropreces un dažādu veidu izdegušas spuldzes), tāpat arī iepakojumu materiāli, metāls, papīrs, stikls un plastmasas pudeles (PET), jānodod

 • Ilūkstē: Strēlnieku iela 49A

Iepakojumu materiālu, stikla pudeles, plastmasu, metālu var ievietot konteineros:

 • Ilūkstē:  Brīvības iela 3 , Kastaņu iela 38, Jelgavas iela 21 (tikai PET pudeles),
 • Pilskalnes pagastā: Parka ielā 3,
 • Šēderes pagastā: Skolas ielā 3,  Pašuliene 2,
 • Eglaines pagastā: Gagarina ielā 6,
 • Bebrenes pagastā: pie lauku mājām “Gundegas”,
 • Dvietē: pie pagasta pārvaldes,
 • Subatē: Tirgus laukumā.

Zvanveida konteineri stiklu pudelēm un citām tarām atrodas:

 • Ilūkstē: Smilšu ielā 1 , Brīvības ielā 3 , Jēkabpils ielā 10B, Kastaņu ielā 42, Kastaņu ielā 38, Grāvju ielā pie Ilūkstes Raiņa vidusskolas,
 • Eglaines pagastā: pie pagasta pārvaldes,
 • Bebrenes pagastā: Ilzes ciemata centrā, pie lauku mājam “Gundegas”, pie Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās  vidusskolas dienesta viesnīcas, pie pagasta pārvaldes,
 • Subatē: Tirgus laukumā, 1. Maija ielā pie daudzdzīvokļu mājām,
 • Prodes pagastā: pie mājām „Kaijas”,
 • Dvietē: pie pagasta pārvaldes,
 • Pilskalnes pagastā: Senlejas ielā pie daudzdzīvokļu mājām

 

Konteineros drīkst ievietot tikai tos otrreiz izmantojamas atkritumus, kas ir norādīts uz konteineru. Citus atkritumus atstāt pie konteineriem nedrīkst un var tikt administratīvi sodīts.

Aicinām aktīvi izmantot šo iespēju samazināt savus atkritumu izmaksas.