Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

 

Saskaņā ar līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kas noslēgts starp Ilūkstes novada pašvaldību un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (AADSO), šī gada 1. oktobrī AADSO uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā.

AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu EUR 12,94 (bez PVN 21%) par 1m3 sadzīves atkritumu, un tas būs spēkā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim jeb līdz brīdim, kad stāsies spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.

 

AADSO aicina Ilūkstes novada iedzīvotājus (fiziskas un juridiskas personas) savlaicīgi aizpildīt un iesniegt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu!

 

Anketu var aizpildīt un iesniegt personīgi AADSO Abonentu nodaļā Slāvu ielā 6, Daugavpilī (darba laiks: pirmdienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00;
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00; pusdienu pārtraukums – no plkst. 12.00 līdz 13.00) vai lejuplādēt, aizpildīt un nosūtīt AADSO pa pastu (adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404) vai e-pastu: aadso.ligumi@inbox.lv.

 

ANKETA FIZISKĀM PERSONĀM

ANKETA JURIDISKĀM PERSONĀM

 

No 16. augusta līdz 31. septembrim noteiktos datumos AADSO pārstāvis pieņems klientus Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs, kur varēs aizpildīt anketu un noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu:

 

Ilūkstes novada kultūras centrā:

19. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;

20. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;

25. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;

26. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;

30. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Bebrenes pagasta pārvaldē:

22. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00;

23. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

Dvietes pagasta pārvaldē:

29. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Eglaines pagasta pārvaldē:

30. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00;

5. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;

6. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Šēderes pagasta pārvaldē:

12. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;

13. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē:

16. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00;

28. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

No 1. oktobra klienti līgumu slēgšanai tiks pieņemti AADSO birojā Slāvu ielā 6, Daugavpilī.

 

INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU IZVEŠANAS IZMAKSĀM

Tvertnes tilpums (m3) Izvešanas biežums

(reizes)

Cena EUR (bez PVN) Cena EUR (ar PVN 21%)
1 maiss (0,06 m3) 1,10
0,12 1 1,55 1,88
2 3,11 3,76
3 4,66 5,64
4 6,21 7,51
5 7,76 9,39
0,14 1 1,81 2,19
2 3,62 4,38
3 5,43 6,57
4 7,25 8,77
5 9,06 10,96
0,24

 

1 3,11 3,76
2 6,21 7,51
3 9,32 11,28
4 12,42 15,03
5 15,53 18,79
0,36 1 4,66 5,64
2 9,32 11,28
3 13,98 16,92
4 18,63 22,54
5 23,29 28,18
0,66 1 8,54 10,33
2 17,08 20,67
3 25,62 31,00
4 34,16 41,33
5 42,70 51,67
0,77 1 9,96 12,06
2 19,93 24,12
3 29,89 36,17
4 39,86 48,23
5 49,82 60,28
1,1 1 14,23 17,22
2 28,47 34,45
3 42,70 51,67
4 56,94 68,90
5 71,17 86,12

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO Abonentu nodaļu pa tālruņiem: 65449033, 65449032, 29636728 vai pa e-pastu: aadso.ligumi@inbox.lv.