Novada skolu vadītāji viesojās Brocēnos

DSC 1239 19. aprīlī mūsu novada skolu direktori un viņu vietnieki viesojās Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā un Brocēnu vidusskolā, kur tikās ar skolu kolektīviem.

 Blīdenē sagaidīja skolas direktore Rasa Bidiņa un vietniece Ruta Muhitdilova. Direktore lepojas ar savu skolu, skolotājiem un skolēniem. Tā ir skola, kas darbā balstās uz humānās pedagoģijas teoriju, praksi un pieredzi. Ekskursijā pa skolu, mūs iepriecināja sakārtotā vide, skolēnu radošie darbi, skolotāju profesionalitāte un optimisms saskatīt labo katrā skolēnā.

No Blīdenes ceļš mūs aizveda uz Brocēnu vidusskolu. Mūs laipni sagaidīja direktors Egons Valters, vietniece Olita Ļitvinova un vēstures skolotāja Laura Miķelsone. Visiem par patīkamu pārsteigumu izrādījās, ka direktora dzimtā puse ir Dviete, un 10 gadus par skolas direktoru Brocēnos strādāja bijušais Ilūkstes 1. vidusskolas skolotājs V. Čekāns. Skolas lepnums ir himna „Mana skola Brocēnos”, kuras teksta un mūzikas autors ir skolas direktors.

Pēc iepazīšanās mācību pārzine laipni izvadāja pa skolu, mācību kabinetiem. Kabinetos skolotāji pastāstīja par skolēnu sasniegumiem un pielietotajām mācību metodēm stundās. Pēc ekskursijas notika tikšanās ar sākumskolas, sporta, matemātikas, latviešu valodas un vēstures skolotājiem. Viņi dalījās pieredzē, kā padarīt mācību stundu interesantāku un produktīvāku.

Pēc tikšanās Brocēnu vidusskolā vēstures skolotāja Laura noorganizēja jauku ekskursiju uz Saldu. Redzējām pilsētas simbolu – strūklaku „Medus piliens”. Apmeklējām Saldus pilskalnu, Jaņa Rozentāla Vēstures un mākslas muzeju, Svētā Jāņa Evaņģēliski luterisko baznīcu, Saldus Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu.

Paldies skolu kolektīviem par pārdomāto un jauko uzņemšanu!

 

Direktoru vietnieku izglītības jomā

metodiskās apvienības vadītāja Aina Šaudiņa

 

DSC 1252

DSC 1256

DSC 1268