Novada skolu tautas deju kolektīvi aicina uz koncertu

     1. aprīlī plkst. 16.00 Ilūkstes novada kultūras centrā notiks Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu sadancis „Jampadracis 2016”! Koncertā piedalīsies: Ilūkstes 1. vidusskolas tautas deju kolektīvi „ANCE”, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Subates pamatskolas deju kolektīvi, kā arī ciemiņi no Preiļiem.

 Pēc koncerta – dejas. Spēlēs Ilūkstes jauniešu grupas „Taktsmērs” un „Piparmētra”.