Novada skolu „Mākslas ideju tirdziņš” viesojās Eglainē

original (1)     Ilūkstes novada skolu „Mākslas ideju tirdziņš” norisinās jau trešo gadu. Katru gadu tas viesojas kādā no novada skolām. 24. martā Lieldienu noskaņās ciemiņus uzņēma Eglaines pamatskola. No katras novada skolas piedalījās 2 skolēni (6.-8. kl. grupa) un vizuālās mākslas skolotāji.

  Pasākumā katra skola piedāvāja radošas idejas vizuālās mākslas stundām un interešu izglītības pulciņiem.

„Mākslas ideju tirdziņš” ir lieliska iespēja iepazīties ar jaunām un interesantām idejām.

Liels paldies visiem „Mākslas ideju tirdziņa” dalībniekiem un skolotājiem no Subates pamatskolas, Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Raudas internātpamatskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas un Eglaines pamatskolas.

Eglaines pamatskolas

vizuālās mākslas skolotāja

Vita Ķiploka

 

original (8)