Novada pensionāru biedrība īsteno projektu tautastērpu iegādei

Ozolziles 9      Ilūkstes novada pensionāru biedrība īsteno projektu „Sēlijas tautastērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles”” (projekta Nr.: 16-03-AL28-A019.2201-000028). Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada oktobris – 2017. gada jūnijs.

Ozolziles 9

Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un izmantošanu Ilūkstes novada vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū un iegādāties vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles” Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpu komplektus, lai nākotnē varētu demonstrēt deju kustību un dzīvotprieka nozīmīgumu vecākās paaudzes iedzīvotājiem, kā arī lai iesaistītu sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7621,79 (t. sk. 90% – ES līdzekļi, 10% – pašvaldības līdzfinansējums).

 

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde