Novada Lieldienu kausu iegūst komanda „Bez nosaukuma”

image(1)    26. martā Ilūkstes 1. vidusskolā notika Ilūkstes novada Lieldienu kausa izcīņas sacensības basketbolā. Sacentās sešas vīriešu komandas: Ilūkstes novada apvienotā komanda „Dviete/Bebrene”; „Pilskalne”; „Bez nosaukuma”; Ilūkstes 1. vidusskolas komanda; “„Veterāni” un „Višķi” no Daugavpils novada.

Komandas tika sadalītas divās grupās. Finālā spēlēja komandas „Bez nosaukuma” un „Pilskalne”. 1. vietu ieguva komanda „Bez nosaukuma”, 2. vietu – „Pilskalne”, bet par 3. un 4. vietu savā starpā cīnījās Ilūkstes novada apvienotā komanda un „Veterāni”. Spraigā cīņā 3. vietu ieguva mūsu novada komanda.

Lieldienu kausa izcīņas uzvarētājkomandu šogad pārstāvēja: Mareks Bogdanovs, Dainis Gabrāns, Vadims Kantāns, Lauris Linards, Agris Plinte, Alvis Šedis, Dāvis Zālītis, Nauris Zdanovskis un Aigars Vanags. Par šī gada Lieldienu kausa izcīņas labākajiem spēlētājiem komandās atzīti: Alvis Šedis („Bez nosaukuma”), Arvis Kaniņš („Pilskalne”) un Didzis Skrindževskis (Ilūkstes novada apvienotā komanda „Dviete/Bebrene”).

Paldies līdzjutējiem par kuplo sacensību apmeklējumu! Paldies Ilūkstes 1. vidusskolas administrācijai un sporta skolotājiem par atbalstu! Uz tikšanos nākamgad!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sporta metodiķis

V. Žigajevs

 

image(2)

image