Novada jaunie pētnieki iepazīstina ar savu veikumu

IMG 1501     14. aprīlī notika ikgadējā Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko darbu konference-konkurss. Konkursā piedalījās 24 darbi, starp tiem bija pieci zinātniski pētnieciskie (ZPD) un deviņpadsmit pētnieciskie darbi (PD). Tradicionāli bērnus visvairāk interesē pētījumi dabaszinātnēs, taču bija pētījumi arī par bērnu vaļaspriekiem, savstarpējām attiecībām skolā un pētījums dzimtajā – krievu – valodā.

    Tradicionāli bērnus visvairāk interesē pētījumi dabaszinātnēs, taču bija pētījumi arī par bērnu vaļaspriekiem, savstarpējām attiecībām skolā un pētījums dzimtajā – krievu – valodā.

Darbi vispirms tika iesūtīti novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, kur ar tiem iepazinās un tos vērtēja skolotāji, kuru skolēni šogad piedalījās konkursā.

14. aprīlī konkursa noslēguma pasākumā žūrija vērtēja darbu prezentācijas. Darba vērtējuma kopīgais punktu skaits tika iegūts, saskaitot iegūtos punktus par rakstiskā formātā iesūtīto darbu un prezentāciju. Kamēr žūrija apspriedās, bērni baudīja kliņģeri un tēju. Pēc dalībnieku uzstāšanās žūrijas īpašais viesis – Latgales zoodārza ekskursiju vadītājs Aivars Rimicāns – klātesošos tuvāk iepazīstināja ar līdzpaņemtajiem zoodārza iemītniekiem. Pēc uzstāšanās satraukuma tieši šis brīdis visos izraisīja patiesas un pozitīvas emocijas. A. Rimicāns ne tikai interesanti stāstīja par dzīvniekiem, bet ļāva tos paglaudīt un pat paņemt rokās. Viņa simpātiju balvu saņēma Ilūkstes 1. vidusskolas skolnieks Daniels Formanickis par savu darbu.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki un skolotāji saņēma diplomus un pateicības. Paldies Bērnu un jauniešu centra vadītājai un darbinieku kolektīvam par jauko atmosfēru un pasākuma norises tehnisko nodrošināšanu. Paldies visiem dalībniekiem un viņu atbalstītājiem par vēlmi izzināt un uzdrīkstēšanos realizēt idejas!

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Pārskats par 2015./2016. m. g. Ilūkstes novada skolēnu pētnieciskajiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem

IMG 1616

IMG 1680

IMG 1693

IMG 1773