Notikušas izlozes par jauniešu darbavietām vasarā

1   Šogad pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” novadā bija pieteikušies 103 jaunieši (Šēderē – 13, Eglainē – 9, Ilūkstē – 33, Bebrenē – 10, Dvietē – 8, Pilskalnē – 16, Subatē – 14), kas ir vairāk nekā ir iespējams nodrošināt darbavietas, tādēļ 10 un 11. aprīlī tika rīkotas izlozes.

Šogad novadā strādās:

Ilūkstes pilsētā12 jaunieši (4 jaunieši mēnesī);

Subates pilsētā6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);

Bebrenes pagastā6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);

Dvietes pagastā6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);

Eglaines pagastā6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);

Pilskalnes pagastā6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);

Šēderes pagastā6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī).

 

   Pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.