Notiks tautas deju kolektīvu koncerts

TDK skate      Ilūkstes novada kultūras centrs ielūdz uz tautas deju kolektīvu koncertu, kas notiks 16. aprīlī plkst. 12.00. Uzstāsies: Bebrenes JDK „Smaids”, Ilūkstes JDK „Ance”, Dvietes VPDK „Dviete”, Ilūkstes VPDK „Ozolzīles”, Ilūkstes JDK „Labrīt”, Pilskalnes VPDK, Līksnas VPDK „Daugaveņa”.

 IEEJA BEZ MAKSAS!