Noslēgusies dabaszinību un matemātikas nedēļa Subates pamatskolā

001    Subates pamatskolā no 30. novembra līdz 4. decembrim notika matemātikas un dabaszinību nedēļa. Piektdien 1.-4. klašu skolēni piedalījās konkursā „Daba un es”. Konkursu vadīja skolotāja Diāna Timofejeva. Četru komandu dalībnieki veica 6 uzdevumus. Bija nepieciešams labas zināšanas matemātikā un dabaszinībās. Žūrija novērtēja komandu darbu, un par uzvarētāju kļuva komanda „Lauvas”.

    5.-9. klasē notika konkurss „Erudīts”, kuru organizēja skolotāja Alla Brokāne. Skolēniem vajadzēja parādīt ne tikai savas zināšanas, bet arī prasmi loģiski domāt, aizstāvēt savu viedokli, pamatot atbildi. Labākie konkursa dalībnieki bija E. Ņērbulis, K. Osīte, A. Grāvītis, Ē. Galvāne, A. Veikšina un I. Upeniece.

Pēc konkursa visas komandas saņēma diplomus un balvas.

 

003

010

020

021

023