Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

     9.aprīlī   Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā  novada  žūrija( Ilūkstes Mākslas skolas skolotāji) izvērtēja vides objektu un mākslas darbu izstādei – konkursam “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”  iesniegtos darbus pēc iesniegtajiem pieteikumiem un fotogrāfijām. Visi iesniegtie darbi tika izvirzīti konkursa 2.kārtai – Valsts izglītības satura centra vērtēšanai.

     Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabu, tās daudzveidību un saglabāšanu. Tēmas: risinot konkursa tēmu „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, konkursa dalībniekiem tika aicināti pētīt un izzināt Latvijas dabu:

  • Latvijas augu valsts daudzveidība;
  • Latvijas dzīvnieku valsts daudzveidība;
  • Latvijas ūdeņi (avoti, upes, ezeri, jūra u.c.);
  • Latvijas ģeoloģiskie objekti (klintis, alas, akmeņi u.c.);
  • Nozīmīgi dabas objekti, to apzināšana un aizsardzība;
  • Cilvēks un daba;
  • Klimata pārmaiņu ietekme uz Latvijas dabu.

 

     Ilūkstes novada žūrijas komisijas lēmums:

1.vieta

1.Darbam “Dzīvības koks” Anna  Kačanova, Sadraudzības vidusskola, skolotāja Veslava Linčika
2. Darbam “Spāre”, autoru kolektīvs  “Kukainītes, ” (Anna Isoda, Signe Rītiņa, Elizabete Dāvidsone), Ilūkstes 1.v-skola, skolotāja Lonija Pupiņa

2.vieta

1.Darbam “Lielais loms”, autoru kolektīvs “Dar “ko var”, Raudas internātpamatskola, skolotāji Česlavs  Gabrāns un Līga Lapa.
2. Darbam “Lidojums”, autoru kolektīvs (Daniela Celpanova, Kamilla Mihailova, Evita Matveka), Sadraudzības vidusskola, skolotāja Veslava Linčika
3. Darbam”Gar Baltijas jūras krastu”, Katrina .Baltmane, Sadraudzības vidusskola, skolotāja Veslava Linčika.

Vanda Rimša

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore


Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
Noslēdzies vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”