Noformējums Pilskalnē

1       Sagaidot Ilūkstes novada svētkus Pilskalnes pagasts ir tērpies svētku rotā. Darbs pie vides elementu- dekoru izveides sākās jau februārī, kad tika gādāti materiāli, pīti pinumi. Agri pavasarī pagasta teritorijā tika veikti vides apzaļumošanas darbi, laboti un pilnveidoti jau vidē esošie dekori un īstenota iecere par ziedu laivas izbūvi, kas jau ir redzama dīķī pie pagasta pārvaldes ēkas. Īpaša noskaņa te ir iestājoties tumsai, kad laivā iedegas āra led lampas.

         Lai sagādātu noformējumam velosipēdus un riteņus bija jāuzrunā daudzi cilvēki. Rrezultātā ar prieku varam teikt paldies Annai Timšānei no Ilūkstes, Ārijai Žižinai no Šēderes pagasta, Marijai Kezikai, Lidijai Rbinei, Zigrīdai Purvinskai, Natālijai Bjalkovskai, Vitālijam Bigatam, Genādijam Riekstiņam no Pilskalnes pagasta, kā arī Daugavpils novada Vaboles pagasta iedzīvotājām Anitai Kološai, Olgai Ignatānei un Pilskalnes pagasta pārvaldes darbiniekiem. Visi kopā esam paveikuši darbu, kas sagādā prieku sev un citiem.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16