Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem labi panākumi VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā

vokans     2016. gada 14. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss. Konkursa mērķis ir latgaliešu tautasdziesmu dziedāšanas tradīciju saglabāšana un attīstīšana. Visas dienas garumā jaunajiem dziedātājiem – solistiem un ansambļiem no Balviem, Garkalnes, Rēzeknes, Daugavpils, Dagdas, Aglonas, Ludzas, Ilūkstes, Špoģiem, Līvāniem, Aizkraukles, Preiļiem, Varakļāniem, Naujenes, Kokneses – savās vecuma kategorijās bija jāatskaņo viena obligātā latgaliešu tautas dziesma dažādu komponistu, tajā skaitā arī St. Broka apdarē, kā arī viena latgaliešu tautas dziesma pēc izvēles.

     Ilūkstes mūzikas un mākslas skolu šajā konkursā pārstāvēja pieci solisti, divi dueti un 1.- 4. klašu vokālais ansamblis. Solistu konkurencē jaunākajā meiteņu grupā 3. vietu ieguva Anastasija Vorslovāne (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca), jaunākajā zēnu grupā 3. vietu ieguva Deniels Haritonovs (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca). Meiteņu vidējā solistu grupā – 2. vieta Arīnai Vasiļjevai (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca) un 3. vieta Gabrielai Lidijai Hukerei (pedagoģe Daiga Martinsone). Vecākajā meiteņu solistu grupā Kristiānai Oļehnovičai 3. vieta (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca).

Vokālo ansambļu konkurencē augsto 1. vietu izcīnīja jaunāko klašu vokālais ansamblis.

Kategorijā Dueti” savas prasmes apliecināja Gabriela Lidija Hukere un Evelīna Rusecka, iegūstot 2. vietu (pedagoģe Daiga Martinsone), Arīna Vasiļjeva un Kristiāna Oļehnoviča, izcīnot 1. vietu un Lielo balvu (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca).

 

arinakristiana

vokans