Muzikālā pēcpusdiena „Maestro Raimondam Paulam – 80 ”

DSC 0007     2016. gada 4. februārī Subatē notika Subates pilsētas bibliotēkas un Subates pamatskolas kopīgais pasākums, veltīts komponista Raimonda Paula 80. dzimšanas dienai. Pasākumu organizēja un vadīja Subates pilsētas bibliotēkas bibliotekāres Anita Šapala un Aija Lošaka. Visiem – gan lieliem, gan maziem – ir kāda iemīļota komponista dziesma vai melodija.

      Katra klase nodziedāja savu vismīļāko Raimonda Paula dziesmu, bija sagatavoti arī solo numuri. Liels paldies par muzikālo pavadījumu un bērnu sagatavošanu jāsaka mūzikas skolotājām Daigai Martinsonei un Violai Jasmanei. Skanēja gan draiskas un ritmiskas, gan sapņainas un nostalģiskas dziesmas. Uz klavierēm tika spēlētas arī populāras Paula melodijas no latviešu kinofilmām „Teātris” un „Cīrulīši”. Katram priekšnesumam tika piešķirta kāda nominācija, piemēram, visbravurīgākais izpildījums vai visvējainākais utt. Bērni bija veikuši dažādus radošos darbus: zīmējuši komponista portretus un dziesmu ilustrācijas, veidojuši kolāžas par viņa dzīvi un darbiem, sacerējuši apsveikuma runas un veltījuma dzejoļos dzimšanas dienā. Ikviens radošais darbiņš tika apbalvots ar nelielu pārsteiguma balvu.

     Koncerts izskanēja sirsnīgā un svinīgā atmosfērā. R. Pauls savā dzimšanas dienā dāvāja tautai savus koncertus. Arī mūsu pasākums lai ir maza dāvana dzimšanas dienā tautā iemīļotajam komponistam!

 

DSC 0011

DSC 0017

DSC 0018

DSC 0020